På tur i kulturhistorien

De mange bronzealderhøje

Bronzealderhøje pryder mange steder bakkerne langs ådalen. Ved Bække ligger Klebæk Høje, der består af 2 bronzealderhøje omgivet af en skibssætning fra vikingetiden.

Egtvedpigen med det velbevarede tøj

Tæt ved stien, længere mod øst ved Egtved, fandt man i 1921 ’Egtvedpigen’ i en bronzealderhøj, et af de bedst bevarede fund fra den tid. Her er i dag et museum.

Ravningbroen - her red vikingerne over ådalen

I Vejle Ådal fandt man resterne af en bro fra 900-tallet - Ravningbroen - der var en 760 m lang bro, der gik over Vejle Ådal. Broen er visualiseret i ådalen og en udstilling fortæller om den.

Troldborg Ring - et levn fra jernalderen

I Vejle Ådal er også velbevarede levn fra jernalderen. Troldborg Ring er således det bedst bevarede anlæg vi har fra jernalderen. Borgen er opført år 100-200 e.Kr. og har været benyttet ind til 400 tallet e.Kr.

Kirker

Turen går forbi mange spændende kirker, de fleste romanske, bygget i det 12. til 13. århundrede. Der er bl.a. Ål, Billum, Janderup, Varde, Bække og Skibet Kirke. I Ål og Skibet Kirke kan du se enestående kalkmalerier.

På vejen kommer du også forbi nyere kirker fx i Hovborg, hvor den korsformede kirke blev bygget i 1895.


De større byer

Varde

Varde ligger ved et vadested. Her krydsede Drivvejen Varde Å, og herfra kunne varer nemt fragtes ud gennem åen. Større skibe lagde til længere nede ad åen ved Janderup, mens små pramme stod for transporten op til Varde. Varde blev købstad i 1442, men er omtalt fra ca. 1100.

Vejle

Selvom Vejle blev købstad i 1327 var det en lille by helt frem til midten af 1800-tallet. Efter anlæggelse af en ny havn og jernbane kom der gang i udviklingen, og Vejle blev en virksom industriby.

De mindre byer og jernbanen

I slutningen af 1800-tallet og den første halvdel af 1900-tallet var jernbanen den vigtigste transportform til lands. Nogle af de mindre byer langs ruten er, eller har været, stationsbyer, det er bl.a. Oksby, Tofterup og Egtved. De kan takke jernbanen for en stor del af deres vækst.

En del af Kyst til Kyst Stien, mellem Bindeballe og Vejle, forløber langs en tidligere jernbanestrækning. Her var jernbane indtil 1957. En model af banen kan du se i udstillingen ved Ravningbroen og der er museum om Vandelbanen i Bindeballe.

Vandkraft

Vandkraft var tidligere en vigtig energikilde, både for de industrier, der udnyttede vandkraften direkte og for vandkraftværker. Langs Kyst til Kyst Stien ser du flere levn fra tidligere tiders vandkraft, og et vandkraftværk, ved Varde, er stadig i drift.

Karlsgårdeværket

Danmarks 2. største vandkraftværk - drives af vandet i Karlsgårde Sø. Søen får nu sit vand fra Holme Å Kanal og et par mindre vandløb. Karlsgårdeværket har i dag kun en lille elproduktion til museumsdrift.

Også ved Vejle Å har vandkraften haft en betydelig rolle. Ved både Vingsted og Haraldskær var der vandkraftværker som er nedlagt i nyere tid. Ikke mindre end 35 møller producerede strøm langs Vejle Å i 1800-tallet.