Dus med dyrene

Klitplantagens kæmper – Danmarks største landpattedyr

En stor bestand af krondyr holder til i klitplantagerne mellem Blåvand og Oksbøl - danmarks største landpattedyr. Om foråret kan du se flokke af hinder og kalve, og i efteråret er det en stor oplevelse at høre hjortenes brøl og se hannerne kæmpe om hunnernes gunst. Du kan også være heldig at se krondyr i plantagerne langs Holme Å hvis du vel og mærke færdes stille morgen og aften.

Ræven – almindelig men et sjældent syn

Hold øje med rævegrave langs ådalenes skrænter! Ræven ser du kun sjældent – men i de tidlige morgentimer kan rævemor være på vej tilbage til de utålmodige unger.

Odder er vendt tilbage

Odderen var næsten forsvundet fra området i 1980'erne, men i 1990'erne kom den tilbage i Varde Å-systemet, og her er den igen ret udbredt, ligesom den også er blevet ret almindelig ved Vejle Å. Odderen er sky, og om dagen gemmer den sig mest under brinker og mellem buske. Den lever især af fisk, som den fanger ved at jagte under vandet.

Sommerfugle – blå med sorte og orange pletter

På uopdyrkede steder med mange blomster kan det vrimle med sommefugle, især når solen skinner. Lavt over engens græs og hedens lyng flyver den lille blå sommerfugl – blåfuglen. Når den sidder i en blomst, kan du se dens grå underside, der er fyldt med små sorte og orange pletter.

En vrimmel af små frøer

I det tidlige forår lægger den butsnudede frø sine æg i oversvømmede enge og sumpe langs vandløbene. Om sommeren, når haletudserne forvandler sig og går på land – vrimler det med små frøer i engen.

Hugormen – fredet og fredelig

Hugormen ser du mest, når den tager solbad på åbne skråninger og heder. Når den jager, strejfer den tit ude i enge og moser, hvor den tager mus og frøer. Hugormen er fredet – og fredelig, hvis du ikke generer den.

Bækørreder, havørreder og laks

Bækørreden er med sine gyldne farver med mørkrøde pletter en af vores smukkeste fisk. Den lever hele sit liv i strømmende vand, og er almindelig både i Holme Å og Vejle Å. Havørreden er den samme art som bækørreden - men den vandrer i havet, hvor den vokser sig stor i den rigelige føde langs kysten. Når den går op i åen for at gyde er den sølvblank. Den findes også både i Varde og Vejle Å.

Ligesom havørreden går laksen i havet for at vokse sig stor. Den vandrer helt til Nordatlanten, hvor den lever af rejer og småfisk. Når den kommer tilbage til vandløbet for at gyde, holder den op med at æde. I Varde Å er der en oprindelig laksestamme, som man i de senere år har hjulpet ved at udsætte æg fra åens egne fisk.

 

Blåfugl