Oksby Klitplantage - Tarphage

Stien går gennem Oksby og Bordrup Klitplantager, og fortsætter ud over engene ved Ho Bugt. Ved Tarp kan du tage et smut ned til Tarphage Broen, inden turen fortsætter mod øst. På strækningen mellem Bordrup og Broeng ved Hobugt skal man være forsigtig, når der er meldinger om stormflod, da der kan ske oversvømmelse af området.

GPX-fil: Download rute til dit gps-udstyr

Numrene her på siden refererer til numrerne på kortet her.

5. Ulfslo

Gennem århundreder har man i Vestjylland kæmpet med sandflugt. De første nåletræer, der skulle holde på sandet, blev plantet i 1856 ved Ulfslo i Bordrup Klitplantage. Her er rejst en sten over plantøren, som foretog den første beplantning. Trapper fører dig op på toppen af Danmarks største parabelklit på omkring 350 ha.

6. Udkigstårnet ved Ho Bugt

Herfra har du en fantastisk udsigt ud over Ho Bugt og Ho Bugt Enge. Her er et rigt fugle liv og engene er meget påvirket af både tidevand. Ved stormflod kan hele arealet på kort tid bliver oversvømmet. Det er derfor vigtigt at tage tjekke vejret inden du begiver dig ud på turen tværs over. Ho Bugt er desuden en del af Nationalpark Vadehavet.

7. Ål Kirke

Tag en afstikker til den nordlige del af Oksbøl, hvor Ål Kirke ligger. Den langstrakte kirkes ældste dele stammer fra 1100-tallet og den er blevet udbygget op gennem den tidlige middelalder. I skibet kan du se en velbevaret kalkmaleriudsmykning, dateret omkring år 1200. Kirken har en kerne af tufsten – en porøs, vulkansk bjergart, der stammer fra Rhinområdet.

8. Den Tyske flygtningelejr

I Ål Plantage i Oksbøl lå i 1945-49 Danmarks største flygtningelejr. Her boede 35.000 tyske flygtninge efter Anden Verdenskrig. I plantagen kan man stadig se rester af flygtningelejren, bl.a. kirkegården, lazarettet og en række ruiner gemt i skoven. Vardemuseerne arbejder på at åbne et flygtningemuseum i de gamle hospitalsbygninger.

Læs mere her: Varde museum og Hæren Oksbøl

9. Tarphage Bro

Fra broen er der god udsigt over landskabet ved Varde Ås udløb. Broen blev åbnet i 1940. Før den tid skete den vestlige passage over Varde Å med to både og en pram til dyr og vogne. Herfra kan du fortsætte af et stiforløb til Marbæk Plantage og Myrthuegård.


10. Myrthuegård

Natur- og Kulturformidlingscenteret Myrthuegård ligger hvor Varde Å løber ud i Ho Bugt og hvor Vadehavet begynder. Gården blev købt af Esbjerg Kommune i 1993. I dag er centeret base for naturbørnehave, formidlingstilbud til børn og voksne, værksteder, friluftsfaciliteter samt møde- og udstillingslokaler for de mange brugergrupper. Det er muligt at booke shelterovernatning.

Læs mere her: Myrthuegård