Lær fuglene at kende

Fugle ved vandet

På fuglekig ved Blåvandshuk

Ved Blåvandshuk kan du opleve store fugletræk af især ande- og vadefugle. Havfugle som fx suler kan du også tit se på havet. Der er flest fugle i efteråret.

Engenes fugleliv i Ho Bugt

I området ved Ho Bugt er der store enge, med et rigt fugleliv. Her kan du blandt andet se rødben, strandskade, vibe og rørhøg.


Fugle i de store ådale

Isfugl – det blå lyn

Hvis du ser en blå fugl, der lynhurtigt stryger hen over vandet, har du set en isfugl. Trods sine strålende farver, kan den svær at få øje på, den er nemlig meget sky. Den lever af småfisk og vandinsekter, som den fanger ved at styrtdykke fra en udkigspost over vandet.

Dobbeltbekkasin

Over de fugtige engstrøg langs åen kan du i maj-juni høre dobbeltbekkasinens vrinskende sang. Lyden kommer af de yderste halefjer, der vibrerer, når fuglen kaster sig ned gennem luften.

Fiskehejre

Langs åbredden står fiskehejren tit og venter tålmodigt på en uforsigtig fisk. Reden bygger den i høje træer, som regel langt fra åen.

Lærke

Over både mark og eng synger sanglærken næsten altid. Hvis lærken synger tidligt om morgenen bliver det godt vejr – siges det!

Musvåge

Ser du en stor rovfugl med brede vinger, rundt hoved og kort hale der svæver over ådalen, så er det musvågen. Musvågen er almindelig i Danmark og den lever næsten kun af mus - heraf navnet.

Rød glente – måske den smukkeste rovfugl i Danmark

Rød glente vil du tit kunne se svæve graciøst over engene i Vejle Ådal. Du kender den på den smalle lange kløftede hale, den rustrøde farve og de lange, smalle og kontrastrige vinger. Den røde glente er specialist i at finde og fortære ådsler.