Om Kyst til ­ Kyst Stien

Kyst til Kyst Stien er en afmærket vandrerute på næsten 140 km, der er blevet til i et samarbejde mellem Varde, Vejen, Billund og Vejle Kommune og en lang række private lodsejere. Ruten er afmærket med blå skilte, og det meste af stien er kun for vandrere. En stor del af ruten forløber på arealer, der er privatejede og lodsejerne har frivilligt stillet deres arealer til rådighed.