Ølgård - Ravning

Stien går ned til Egtved Ådal ved Nybjerg Mølle og fortsætter mod nord til Bindeballe Købmandsgård. Herfra går den mod øst over Vejle Å, som her hedder Tingkærvad Å. Ruten følger videre Vejle Ådal nord for åen, hvor du går mellem skove og bakker indtil du kommer til Ravningbroen. På denne del af Kyst til Kyst Stien er der mange forslag til afstikkere, hvor du kan gå på afmærkede stier ind i et af Danmarks smukkeste ådalslandskaber.

GPX-fil: Download rute til dit gps-udstyr

Numrene på denne side refererer til numrerne på kortet her.

37. Tågelund plantage

Afmærket let vandretur på 3 km, gennem skov og lyngklædte bakker.

38. Nybjerg Mølle-fredningen

En stor del af Vejle Ådal omkring Nybjerg Mølle er fredet. Herfra udgår flere afmærkede vandrestier. Målrettet naturpleje som græsning og fældning af træer vedligeholder det åbne landskab med enge og overdrev.

38. Egtvedpigen

Under arbejdet med at fjerne resterne af en gravhøj på Egtved Holt stødte gårdejer Peter Platz en en dag i februar i 1921 på en kraftig tilhugget egestamme. Egekisten viste sig at indeholde en fantastisk velbevaret ung pige fra bronzealderen. På fundstedet findes den rekonstruerede Egtved Storhøj og et lille udstillingshus, hvor der bl.a. er en kopi af egetræskisten, som Egtvedpigen er gravlagt i.

39. Turbinesøen

Afmærket vandretur på 3,5 km. Turen går gennem krat, skov, sø, mose og hestegræssede enge i Egtved Ådal. Ved Turbinesøen blev i en årrække lavet strøm. I sommeren 1994 blev opstemningen fjernet, og der er nu fri passage for fisk.

40. Bindeballe købmandsgård og station

Bindeballe Købmandsgård er grundlagt i 1897, samtidig med at Vejle-Vandel Jernbanen blev åbnet. Købmandsgården er i dag fuld drift i de originale bygninger som en gammeldags blandet landhandel
med personlig betjening. I Bindeballe Købmandsgård kan du bl.a. købe specialiteter som Bindeballe Bjesk, bitter, brændevin m.m. 

I Bindeballe Købmandsgård finder du også Danmarks største købmandsmuseum med en udstilling af gamle varer, skilte, inventar m.m.Bindeballestien er anlagt i det gamle jernbanespor mellem Bindeballe og Vejle og Kyst til Kyst Stien følger det gamle jernbanetrace på den resterende del af ruten til Vejle. Få mere at vide her:
Bindeballe Købmandsgård
Bindeballestien.

Bindeballe Købmandsgård - museum og telt- og shelterplads

42. Fortvad Bjerg

Her er en afmærket vandretur på 3,5 km. Turen går på tværs af Vejle Å, og du får en særdeles flot udsigt over Ådalen med enge, overdrev og græssende dyr.

43. Runkenbjerg og Sønderkær

På toppen af Runkenbjerg får du en unik udsigt over Vejle Ådal. Tag en afstikker fra Bindeballestien og følg den afmærkede sti, der fører op over Runkenbjerg, som er en lang smal bakkekam der ligger midt ude i Vejle Ådal. I geologisk forstand er Runkenbjerg en falsk bakke. Den er blevet liggende tilbage, som en rest jord mellem alle de eroderende ismasser, der har dannet Vejle Ådals brede profil.
Her ved Runkenbjerg har du også mulighed for at vandre den berømte Egtvedpigens Fodspor, som med sine 14 kuperede kilometer byder på noget af Danmarks smukkeste natur. Læs mere og find kort over Egtvedpigens Fodspor. 

Runkenbjerg - en falsk bakke midt i Vejle Åadal

44. Landskabsskulpturer i Tørskind

Hvor Bindeballestien krydser Tørskindvej anbefaler vi at du tager en afstikker til Tørskind grusgrav, der ligger 2 km syd for Bindeballestien. På kanten af istidens ådalslandskab ved Tørskind, er der tidligere udvundet sand og grus. Grusgravningen er nu ophørt og I dag formidler grusgraven de mægtige kræfter der har virket til ådalens dannelse gennem de store landskabsskulpturer der virker i
samklang med grusgravens rum. Det er billedhuggeren Robert Jacobsen og hans elev, franskmanden Jean Clareboudt, der har skabt denne installation hvor kunst og landskab smelter sammen i en helhed.

Foldere over vandreruter i området
Tørskind, Vejle og Egtved Ådale.