På tværs af Jylland

På Kyst til Kyst Stien kommer du gennem varierede landskaber og afvekslende natur. Flade og brede ådale fletter ind i kuperede landskaber i smalle ådale på den næsten 140 km lange vandrerute fra vest mod øst.

Det hele er skabt under den sidste istid for ca. 16.000 år siden. Dengang nåede isranden til området mellem Bække og Hovborg. Foran isen lå et tundralandskab, hvor man blandt andet kunne møde mammuter.

Smeltevandsletten og de flade dale
Fra isens rand strømmede store smeltevandsfloder mod vest. Grus og sand fra floderne dannede de flade ådale mod vest.
Mellem ådalene ligger bakkeøer som forhøjninger og bakkedrag i det flade landskab. De stammer fra forrige istid, for ca. 140.000 år siden.

Det bakkede morænelandskab
I øst rykkede isen skiftevis frem og trak sig tilbage og efterlod et kuperet landskab. Det er det landskab, du kan opleve i store dele af Vejle Ådal.

 

Se hvordan isen rykkede frem og tilbage under den sidste istid