Hovborg - Bække

Stien går gennem ådalen ved Holme Å mellem Hovborg og Bække. Nord for Okslund, mellem Ravnhøj Plantage og Holme Å ligger et smukt kuperet hedeområde. Længere mod øst kan du tage en afstikker mod nord til Vorbasse Sønderhede. Længst mod øst går turen gennem engene ved Holme Ås udspring.

GPX-fil: Download rute til dit gps-udstyr

Numrene på denne side refererer til numrerne på kortet her.

 

29. Ravnhøj Hede

En storslået hede der ligger smukt i ådalen omkring Holme Å strækker sig ud over cirka 30 hektar. Ravnhøj Hede er ikke så kendt og ret atypisk i forhold til den øvrige natur i området. Det bakkede landskab med hedelyng og spredte træer gemmer på mange hemmelige levesteder for nogle helt særlige dyr og planter. Her kan du være heldig at få en oplevelse ud over det sædvanlige, hvis du kan spotte den røde mariehøne-edderkop eller den gule guldblomme. Du kan også plukke de duftende blå enebær. Måske ser du den rødryggede tornskade med sin sorte zorro-maske sidde højt til vejrs i toppen af en stikkende enebærbusk. Billund Kommune har i samarbejde med lodsejerne plejet heden med afbrænding, for at sikre heden mod tilgroning af træer og græsser.

30. Vorbasse Krigshavn og markedsby

På en afstikker fra ruten mod nord kan du besøge Vorbasse Krigshavn - et gadekær med krigsskibe. Vorbasse er en gammel markedsby. Hvert år i midten af juli besøges byen i nogle dage af op mod 100.000 mennesker, der vil handle på Vorbasse Marked. Markedet er formentlig en fortsættelse af et gammelt kildemarked. Der var i middelalderen en helbredende kilde ved kirken, som blev besøgt af mange. Kirken ligger frit for sig selv, øst for den nuværende by. Den er romansk, men er allerede i 1400-årene udvidet med tværskib og tårn. Det menes, at arealet mellem kirken og byen er den gamle markedsplads. Der er lokalmuseum i Vorbasse og en mindesten for den berømte markedsgøgler, professor Labri. Vorbasse er også omgivet af store ”grossererplantager”, men allerede i 1760 forsøgte kongen at få egnens store hedearealer opdyrket af tyske kolonister ("Kartoffeltyskerne"), som man lokkede til med løfter om guld og grønne skove. Løfterne holdt ikke, og de rejste andre steder hen. Stednavnet Frederiksnåde vidner om en af kolonierne og kongens interesse.

31. Vittrup Baun

Vittrup Baun hæver sig med 101 meters højde betragteligt over det ellers så flade landskab vest for byen Bække. Baunen er et natursted med nyere og ældre kulturspor, og er derfor en lille oplevelsesperle tæt på Hærvejen. Vittrup Baun er et privatejet hede- og skovområde på 26 tdr. (13 ha). Baunen ejes og passes af en forening af andelshavere. Hvert år, når lyngen blomstrer, holder foreningen generalforsamling på baunen. Der findes infotavler og en lille vandrerute rundt på baunen. Den er afmærket med gult. Baunehøje blev i gamle dage brugt til kommunikation over lange afstande. Havde man brug for at samle folk, så blev der tændt store bål på topppen. Helt frem til 1840 blev Vittrup Baun anvendt på denne måde. På baunen finder du også en postamentsten af beton, som sammen med et netværk af 330 tilsvarende poster, anvendes som grundlag for kortopmålinger. Tager du en tur op til platformen på tårnet, så får du lige 7 meters udsigt mere. I klart vejr kan man med det blotte øje se skorstenen ved Vestkraft i Esbjerg mod vest og Ribe Domkirke mod sydvest. Mod øst kan industriens skorstene i Vamdrup ses og under gunstige forhold den nye Lillebæltsbro.

Under 2. verdenskrig brugte det tyske militær baunen til udsigts- og lyttepost. I starten boede de i telte, senere blev der bygget barakker. Tyskernes udstyr blev beskyttet af løbegrave og pigtrådsspærringer og sågar landminer. I den østlige del af Baunen kan man stadig se sporene fra denne periode.