Tarpe - Varde

På denne strækning går du gennem den brede ådal, hvor engene langs åen har haft enorm betydning for bønderne. Engene gav saftigt og næringsrigt hø til dyrene, som kvitterede med gødning, der kunne spredes på den sandende agerjord.

GPX-fil: Download rute til dit gps-udstyr

Numrene her på siden refererer til numrerne på kortet her.

11. Janderup Kirke og Ladeplads

Janderup Ladeplads har været et helt centralt handelssted for den gamle købstad Varde. De store skibe fra udlandet kom ind med varer, men kunne ikke komme længere op af åen. Derfor blev varerne lastet over i små pramme, som blev trukket eller roet ind til Varde by. Ladepladsen er i dag en yndet udflugtssted med stormflodspæl, shelter, das og bålhytte. Både kan stadig lægge til ved åens kant.

Janderup Kirke kan føres tilbage til 1200-tallet. Det siges, at være den rigeste dekorerede kirke i Vestjylland. Placeringen tæt ved åen har gjort det let at transportere materialer til kirkebyggeriet. Tidligere lå janderup landsby også her ved kirken, men er nu rækket længere kod nord. Med sin lidt barske placering ved åen og tidevandet, kan de lokale fortælle historier om stormflod, hvor vandet har stået helt op til kirken.

Læs mere på vardemusum.dk

12. Vardehus Slotsbanke

Slotsbanken er et levn efter kongeborgen, Vardehus. Det var oprindelig en gård, men omkring år 1300 blev den flyttet syd for byen og befæstet. Stridigheder mellem lokale bønder og lensmanden, førte i 1439 til at bønderne stormede og ødelagde borgen. Da de efterfølgende forsøgte at skjule sig i Varde by, reagerede Rigsrådet ved at lade byen brænde ned til grunden. Vardehus blev aldrig genopført. 

13. Varde Artillerimuseum

Museet giver indblik i artilleriets historie. Her kan du følge kanonens udvikling fra middelalder til nutid, fornemme krigens indre i en pansret mandskabsvogn og prøve soldaternes kampuniformer. Artillerimuseet er en del af Vardemuseerne.

Læs mere på vardemuseum.dk