Kort 4. Varde - Karlsgårde

Kyst til Kyst Stien
Seværdighed Turistinformation
Anden vandrerute
Teltplads P-plads
 
Shelter    

Kort til udskrift


Torvet i Varde

Stien kommer ind til Varde langs Varde Å ved Slotsbanken. Her kan det anbefales at tage et smut op i Varde, for at fornemme stemningen af den gamle provinsby. Turen fortsætter gennem Kongens Kær, hvor åens naturlige slyngninger er genskabt ved et naturprojekt. Herefter går stien langs Varde Å forbi heder og plantager til Karlsgårdeværket.

Seværdigheder

1. Varde Miniby

Varde er en moderne og driftig købstad, men set fra luften ligner byen en Miniby, hvor man kan færdes mellem de små huse som kæmper i et eventyr. I Minibyen bliver eventyret til virkelighed, når man går rundt i de kendte gader, hvor huse der for længst er forsvundet, står side om side med bygninger, som stadig er let genkendelige i bybilledet. Bygningerne er opført i størrelsesforholdet 1:10 efter rekonstruktionstegninger, der er udarbejdet på grundlag af gamle originaltegninger, fotografier og oplysninger fra f. eks. brandtaksationer, der blandt andet omtaler antallet af dør- og vinduesfag samt tagbeklædning. I dag er der omkring 300 huse, og hvert år kommer nye til. Efterhånden er det også blevet nødvendigt med en del vedligeholdelse på de ældste bygninger.
Se mere på www.visitminibyen.dk.

2. Vardehus Slot

Vardehus Slotsbanke er levnene efter en kongeborg fra middelalderen. Den er placeret ved et gammelt vadested over Varde Å, som byen er vokset op omkring. Vardehus var oprindelig en almindelig gård, der hørte til kongen. I de urolige tider omkring 1300 blev den flyttet til en lille holm i åen syd for byen og befæstet. I 1400-tallet var der en del stridigheder mellem lensmanden og de lokale bønder. Striden kulminerede i 1439, da bønderne stormede og ødelagde borgen. Rigsrådet reagerede ved at lade Varde by afbrænde. Vardehus blev aldrig genopført. I nyere tid har man udgravet et fundament til en bygning på ca. 7 x 18 meter, der måske har været lensmandens bolig.

3. Drivvejen

Vandrere kan følge ”Drivvejen” gennem det vestlige Jylland fra Limfjorden til Leck i Sydslesvig. Vandreruten følger i hovedtræk gamle handelsveje, og på turen fortælles både historien om de handlende, deres varer, kroer, overnatningsmuligheder og smugleri samt om landskabet, der udgjorde levevilkårene for befolkningen.
Se mere på www.northseatrail.org.

4. Agre og høj ved Skonager

På heden kan man se rester fra jernalderens agre. Det ses som et netværk af lave volde og er nogle af de bedst bevarede oldtidsagre i Danmark. De lave volde – digevoldninger - er skel mellem agrene, som altid er plane. De stammer fra den første del af jernalderen (ca. 500 f. Kr. – 200 e. Kr.). Voldene er opstået gradvist, dels af jord og sten tilslæbt under dyrkningen, dels ved jordfygning.
Midt i heden ligger en lav gravhøj. Den er ikke udgravet, men dens størrelse og placering i landskabet tyder på, at den må være fra bondestenalderen (Enkeltgravskultur 2800-2400 f. Kr.).
Heden ligger på kanten af Varde Bakkeø, hvorfra der er en storslået udsigt over Varde Ådal.

5. Karlsgårdeværket

Karlsgårdeværket

Danmarks næststørste vandkraftværk findes ved Karlsgårde Sø. Det er opført i 1921 og drives af vand fra Karlsgårde Sø. Værket har i dag en minimal produktion af el og der er tale om museumsdrift. På værket er en udstilling om elproduktion og natur.

Links til turfoldere

Kyst til Kyst Stien

Drivvejen